Postani član

Postanite članom Škanja popunjavanjem formulara za prijavu ili preuzimanjem pristupnice.


Posao

Privatno


Preuzmite Pristupnicu, isprintajte ju, ispunite, vlastoručno potpišite i vratite na sljedeću adresu:

 Udruga građana Škanj
Vladimira Nazora 23
20340 Ploče, Hrvatska

Ispunjenu pristupnicu također možete i skenirati pa poslati na e-mail: info@skanj.com

 

Kliknite ovdje i preuzmite pristupnicu!

Odgovori