Poklon građanima Grada Ploča za Dan Grada

Budući da udruga građana „Škanj“ iz Ploča, kao udruga koja djeluje tek godinu i pol dana, ima iza sebe već nekoliko uspješno realiziranih projekata a za cilj imamo boljitak naše lokalne zajednice i vraćanje ponosa Pločama kako u smislu stila života, kvalitete življenja, gospodarskog oporavka, povratka mladih u grad, te se aktivno zalažemo za poticanje demokratske političke kulture u našem gradu, u promicanju socijalnog poduzetništva, u aktivnom uključivanju mladih ljudi u politički život grada, potičemo i održivi razvoj, izvaninstititucionalni odgoj i obrazovanje, interkulturalni dijalog, apliciramo na nacionalne i EU projektu stoga Vas sa zadovoljstvom obavještavamo da smo uspješno realizirali projektSolarnih klupa“ u suradnji sa tvrtkom Universal industries d.o.o. Dubrovnik  čija donacija je omogućila  realizaciju samog projekta.  

12628393_1730465273850879_4530552928347936066_o

Udruga građana „ŠKANJ“ poklanja dvije solarne klupe građanima Grada Ploča povodom Dana Grada  koje će biti ugrađene na lokacijama „kod lučke kapetanije“ i kod „dječjeg igrališta“ u Pločama.

Solarne klupe koje poklanajamo našim sugrađanima će ne samo uljepštati urbanu viziru našeg grada već će pokazati smjer u  kojem želimo da se razvija naš grad – dakle Ploče pametan grad, Ploče čiji će se razvitak ubuduće okretati i bazirati na turizmu i pametno vođenoj poljoprivredi, Ploče kao napredan grad kojem ćemo vratiti ponos i potaknuti kvalitetan suživot svih građana te zajedništvom i pametnim vođenjem grada i jednom urbanom politikom podići svijest o važnosti patricipiranja svih građana u vođenju lokalne zajednice što će rezultirati zajedništvom civilnog društva i lokalne vlasti  koji će zajedno djelovati na oplemenjavanju urbanog stila života.