Platforma sinergijskog djelovanja

 (svih zainteresiranih za nedvosmisleno i trajno odbacivanje ideje o izgradnji TE na ugljen i sličnih po ljude i okoliš štetnih sadržaja, kao i za oživotvorenje NOVIH i NEOVISNIH Ploča u skladu sa voljim građana )

UVOD

Negativne tendencije u doslovno svim životnim aspektima Ploča „okrunjene“ su početkom radova na izgradnji TS u naseljenom dijelu grada i nakanom izgradnje TE na ugljen u srcu Ploča. Tako jasne i očite posljedice djelovanja barbara-otimača „modernog“ doba na primjeru stanja našega grada, izgradnji TS kao i njihova ideja o TE predstavljaju izravnu životnu prijetnju svim ljudskim i prirodnim resursima-životu u Pločama i neposrednom području u krugu od 100 km.

Dragi sugrađani životnom sustavu koji funkcionira u našem gradu jednostavno su ugašena osjetila i sposobnosti koje su usmjerene javnom dobru-nama. I trenutna komforna situacija onih koji osjećaju sigurnost u ovom parazitskom sustavu nije dugog vijeka jer više je nego očito da je ova parazitska simbioza-sustav neronovski autodestruktivan i neodrživ.

Svima nam treba biti u interesu da nas okružuju jaki i razvijeni poslovni subjekti ali nitko ne smije imati pravo na parazitsku poslovnu poziciju u našem gradu pa ni Luka Ploče d.d.

Živjeti u skladu sa prirodom nije inovacija nekih „zelenih“ niti je to „otpor“ razvoju već je to način života naših starih koji je bio težak, ali ponosan i plodan; koji je bio pun brige prema zemlji koja život znači; koji se zasnivao na prirodnom ekonomskom programu razvoja,a koji glasi: radi, zaradi, uloži, potroši.

Političko biće Ploča je duboko podijeljeno i kao takovo vrijednosno oslabljeno i  dezorijentirano, što ga čini nesamostalnim i neotpornim. Svjetonazorska različitost je od strane političkih elita toliko zloupotrijebljena da je u dijelu stanovništva mutirala u ideološku isključivost, pa čak i mržnju, zbog koje danas većinski dio poštenog, časnog, samoostvarenog i intelektualnog stanovništva ne participira u političkom biću Ploča. U konačnici imamo situaciju u kojoj egzistira nikad veći sraz politike i struke, politike i sposobnosti, politike i humanosti, politike i čovjekoljublja, politike i domoljublja, politike i istinoljublja, …politike i od boga i čovjeka prihvatljivih vrijednosti.

Ploče i pločani su pretrpjeli previše bolnih rana stoga i da hoće ne mogu više trpjeti i riskirati jer su mnoge rane još otvorene. Jednostavno nema više mjesta za ožiljke, pa bi TE bila smrtna rana za Ploče, a neizlječiva i bolna rak rana za cijeli ovaj kraj, ovu ljepotu koja nas okružuje, koja nas hrani.

U cilju oživotvorenja NOVIH Ploča neovisnih o „Neronu“ i ostalim posljedicama kulture nerada,a s tim i ostvarenju nedvosmislenog i trajnog odbacivanja ideje o izgradnji TE na ugljen u Pločama predlažem da se okupimo i djelujemo u ZAJEDNIŠTVU (bez obzira na sve naše različitosti)utemeljenom na iskazanom kroz :

 

MISIJA

Stvaranje i održavanje povoljnog ambijenta za svekoliki društveno ekonomski razvoj na području grada Ploče:

– u skladu sa najsuvremenijim društvenim, tehnološkim i ekološkim normama,

– u interaktivnoj  suradnji sa susjednim i funkcionalno gravitirajućim lokalnim zajednicama i

-u suglasju sa dominantno tradicijskom i zapadnoeuropskom kulturom življenja

kao neizbježnim sastavnicama razvoja modernog grada.

VIZIJA

Biti prepoznatljiv brend koji okuplja zainteresirane građanske inicijative, udruge, građanke i građane s potencijalima iz područja svih održivih, društveno korisnih i prihvatljivih djelatnosti tj. biti građanska multidisciplinarna mreža izvrsnosti, te kroz odgovorno javno djelovanje usmjeravati razvoj grada Ploče u smjeru usklađenog povećanja javnog i privatnog dobra i svih razvojnih potencijala sa izraženim težištem u društveno odgovornom poslovanju na području turizma, poljoprivrede i prometa-tranzita.

NAČELA OKUPLJANJA

Platforma javnog djelovanja koja se zasniva na zajedništvu jedina ima potencijal da okupi kvalitetu koja je potrebna za promjene-boljitak u našem gradu.

Cilj je okupiti ljude dobre volje, samoostvarene ljude, ljude sa ambicijom da zaštite postojeće i stvore novo javno dobro koje će biti suport dobru svakog pojedinca naše životne zajednice.

Naše zajedništvo treba definirati-formalizirati vrijednostima javnog dobra koje treba standardizirati, u protivnom prevladat će trenutni model prema kojem se sve podređuje većem-jačem partikularnom interesu.

Naglašena svjetonazorska različitost stanovništva u našem životnom području se od  političkih „elita“ tumači-održava kao nepremostiva ideološka pa čak i teritorijalna podijeljenost što za posljedicu ima ovu svima nam očitu političku isključivost.

Različita životna iskustva i vrijednosti nas i naših predaka su u osnovi naših svjetonazorskih različitosti ali one nisu u uzroku životnih problema koji nas danas sve skupa muče i to je činjenica koja je jasna svakom dobronamjernom pojedincu, bez obzira na njegov svjetonazor. Uzrok je u pohlepi, bahatosti i bestijalnoj bezobzirnosti pojedinaca iz svih svjetonazorskih miljea. Uzrok je u ljudima koji u stvari i nemaju nikakva svjetonazora jer da imaju nešto bi im bilo sveto i u svom djelovanju nikad ne bi bili protiv čovjeka, protiv života.

Stoga jedno od naših načela okupljanja treba biti zajedništvo i u svjetonazorskoj različitosti jer nas jednostavno zajednički život i zajednički problemi usmjeravaju na to.

Svjedoci smo otuđenju vladajuće političke elite od interesa biračkog tijela i same države tj. odgovornost i poslušnost istih je usmjerena isključivo prema vrhu stranačke hijerarhije, a njihova odanost je usmjerena isključivo partikularnom i osobnom interesu, a ne prema izbornoj bazi i državi.

Kao odgovor ovoj društvenoj anomaliji naše zajedništvo treba biti zasnovano na potpunom potrebitom zakonskom i društvenom legalitetu i legitimitetu usmjerenom javnom dobru.

ZAKLJUČNO:

Sinergijsko djelovanje našeg zajedništva treba pružiti potpunu i prihvatljivu alternativu životnom sustavu koji trenutno egzistira-vlada u našem gradu.

Slijedno trebamo osigurati prvenstveno kvalitativnu ulaznu propusnost za sve koji su motivirani i spremni konkretno djelovati u skladu sa iskazanom misijom i vizijom djelovanja bez obzira na njihovu svjetonazorsku, političku … inu pripadnost ukoliko su istu spremni ne naglašavati i podrediti javnom interesu.

Izlazna vrijednost sinergijskog djelovanja našeg zajedništva je konkretan odgovor na konkretne životne probleme naše životne zajednice, tj. ostvarivanje javnog interesa zasnovanog na  potpunom zakonskom i društvenom legalitetu i legitimitetu.

Primarni ciljevi su:

  • Surađivati u donošenju odluka od strane gradskog vijeća grada Ploče i Županijske skupštine koje će nedvosmisleno otkloniti svaku mogućnost izgradnje TE na ugljen u Pločama kao projekta koji nema uporište u javnom interesu i koji je izravna prijetnja životima, zdravlju ljudi i životnom okolišu ne samo na području našega grada nego i na značajno širem životnom području, a s tim i izravna prijetnja interesima RH.
  • Formalizirati i realizirati nastojanje da se u prostorni plan naše županije unese obvezujuća forma za sve buduće gospodarske objekte da prvenstveno trebaju biti CO NEUTRALNI. Kao i da CO NEUTRALNOST kao civilizacijsko dostignuće bude obvezujući standard svih strategijskih-dugoročnih odrednica razvoja naše Županije.

Tematske odluke Gradskog vijeća i Županijske skupštine ukazale bi na zajedništvo i odlučnost po navedenom što bi se sigurno prepoznalo i uvažilo na državnoj razini prostornog planiranja.

 

U Pločama, 11.08.2014. godine

S poštovanjem,

Vlaho Orepić

Platformu sinergijskog djelovanja Škanja možete ovdje preuzeti i u PDF formatu

Odgovori